Kontakt

Dane kontaktowe

INVENTIA Sp. z o.o.
Poleczki 23, wejście F
02-822 Warszawa
Tel: +48 22 545 32 00
inventia@inventia.pl

Dział handlowy

Piotr Mrowca
Tel: +48 600-477-410
Tel: +48 22 545-32-32
piotr.mrowca@inventia.pl

Wsparcie technicze

Tel: +48 22 545-32-31
Tel: +48 22 545-32-33
bok@inventia.pl

Dane rejestrowe

NIP: 951-20-17-534      
Regon: 017311391
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st.Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
KRS  0000023113

Wysokość kapitału zakładowego 50 000 zł
Numer BDO: 000017953

Dane finansowe

Konto w PLN:
ING Bank Śląski S.A. PL 56 1050 1012 1000 0090 3270 4489