Weelgreen Logo Outer

WG-100 - Sonda glebowa do pomiaru wilgotności, zasolenia i temperatury podłoży glebowych

WellGreen® WG-100 to autonomiczna sonda glebowa mierząca wilgotność, temperaturę, a także konduktywność elektryczną (stopień zasolenia) gleby, co pozwala zdalnie monitorować stan gleby – np. weryfikować cykle nawadniania, stopień zasolenia gleby. Dane są przesyłane do systemu DataPortal, skąd dostępne są online 24h/dobę.

Monitoring gleby

Korzyści z użytkowania WG-100

  • Dostarcza pozyskane informacje do systemu DataPortal (zdalny dostęp do danych pomiarowych) – umożliwia weryfikację czy roślinność została nawodniona, czy stopień zasolenia gleby nie wpłynął negatywnie na jej stan.

  • Stanowi w pełni autonomiczne rozwiązanie – oszczędność czasu.

  • Posiada zasilanie bateryjne

  • Komunikuje się radiowo

  • Posiada wbudowany GPS i akcelerometr ułatwiają lokalizację, także w przypadku kradzieży

  • Możliwość zakopania sondy w glebie do poziomu „0”

  • Ustalone przez Użytkownika alarmy i zdarzenia informują o nieprawidłowościach w działaniu urządzenia

Welgreen

Pobierz kartę katalogową sondy WG-100