Weelgreen Logo Outer

WGA-10 Sterownik telemetryczny dedykowany dla agrotechniki

WellGreen® WGA-10 to w pełni autonomiczne, komunikujące się drogą radiową, zasilane bateryjnie urządzenie służące do nawadniania i monitoringu parametrów bytowych roślinności. Dzięki możliwości pracy z bezciśnieniowymi źródłami wody (zbiornikiem) może być stosowane z powodzeniem nawet w miejscach, gdzie nie ma ujęć wody pozwalających pracować tradycyjnym systemom nawadniania.

Zintegrowana z urządzeniem sonda glebowa mierząca wilgotność, temperaturę, a także konduktywność elektryczną (stopień zasolenia) gleby, pozwala zdalnie monitorować parametry podłoża oraz podejmować decyzje o konieczności uruchomienia procesu nawadniania, kiedy wilgotność gleby spadnie poniżej zapisanego w urządzeniu progu.

Wellgreen

Atuty WGA-10

 • Umożliwia automatyczne nawadnianie w oparciu o harmonogramy i dane wejściowe z czujników

 • Dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji agrotechnicznych

 • Stanowi w pełni autonomiczne rozwiązanie

 • Posiada zasilanie bateryjne

 • Komunikuje się radiowo

 • Współpracuje z bezciśnieniowymi zbiornikami wody o różnych kształtach i pojemnościach

 • Dostępność do zarządzania systemem z dowolnego miejsca na świecie

 • Wbudowane alarmy i zdarzenia powiadamiają o odchyleniach w działaniu urządzeń

 • Może sterować zewnętrzną pompą wody, poprzez wbudowany przekaźnik SSR. (opcja)

Sterownik WGA-10 podlewa rośliny tylko i wyłącznie przy wystąpieniu warunków zadanych przez Użytkownika, co pozwala na: racjonalne gospodarowanie wodą, utrzymanie optymalnych warunków dla życia roślin i zmniejszenie liczby wyjazdów mobilnych służb uzupełniających wodę w zbiornikach.

WGA-10 pozwala zoptymalizować koszty utrzymania zieleni miejskiej:

 • urządzenie alarmuje o niskim poziomie stanu wody w zbiorniku, dzięki czemu służby odpowiedzialne za jej uzupełnianie mogą na bieżąco reagować, budować plan uzupełniania wody i wyjeżdżać tylko w uzasadnionych przypadkach,

 • zapewnia optymalne warunki dla życia roślin, dzięki czemu nie ma strat w obszarach objętych takim sposobem nawadniania oraz niweluje konieczność dosadzania kolejnych roślin w miejsce wyschniętych (również w ramach gwarancji),

 • posiada zaawansowane algorytmy adaptacyjne i optymalizacyjne, dzięki czemu urządzenie uczy się w oparciu o informacje z wbudowanych czujników i optymalizuje ilość zużytej energii elektrycznej z pakietu bateryjnego, koniecznej do zasilenia roślin w wodę.

WGA 10

Pobierz kartę katalogową sterownika telemetrycznego WGA-10