Profesjonalne systemy
sterowania nawadnianiem

Precyzja
i bezpieczeństwo

Oferujemy unikalną technologię telemetryczną połączoną z systemami kontrolnymi. Z naszym rozwiązaniem oszczędzisz wodę, podniesiesz plony i zwiększysz zyski.

CO TO JEST AGREUS®?

AGREUS® to wynik połączenia doświadczenia Inventii w dziedzinie bezprzewodowej telemetrii oraz wiedzy i umiejętności jakie zdobywamy współpracując z Pracownią Nawadniania Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, którą kieruje prof. Waldemar Treder. W efekcie tej współpracy powstało kompleksowe rozwiązanie obejmujące wszystkie dziedziny upraw rolnych, ogrodniczych, leśnych oraz terenów zieleni.

Co To AGREUS
Dlaczego AGREUS

DLACZEGO AGREUS®?

W prowadzeniu gospodarstwa rolnego nie można sobie pozwolić na przypadek. Wszystkie działania powinny być starannie zaplanowane w taki sposób, by maksymalizować zyski, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo produkcji rolnej i jej wysoką jakość. AGREUS® pozwala zwiększyć plony przy jednoczesnej optymalizacji kosztów, dzięki całodobowemu dostępowi do informacji o tym co się dzieje w gospodarstwie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o AGREUS?

O SYSTEMIE

AGREUS® to system klasy Smart Villiage, wspierający podejmowanie wybranych decyzji agrotechnicznych i ułatwiający ich wykonanie.

System obejmuje dedykowane czujniki oraz moduły wykonawcze, a także dedykowaną aplikację dostępną zarówno na komputerach stacjonarnych jak i na urządzeniach przenośnych (komputery przenośne, tablety, smartfony).

Komunikacja między stacją bazową, będącą sercem systemu AGREUS®, a czujnikami odbywa się za pośrednictwem bezprzewodowej sieci radiowej dalekiego zasięgu – Semtech LoRa®. Technologia ta, w zależności od ukształtowania terenu i wysokości na jakiej zamontowana jest stacja bazowa, umożliwia pokrycie swoim działaniem dużego obszaru upraw, przy jednoczesnym niskim zużyciu energii, co jest kluczowe dla urządzeń zasilanych bateryjnie lub solarnie.

SCHEMAT DZIAŁANIA

Agreus O Systemie Schemat Dzialania

APLIKACJA

O Systemie Aplikacja Harmonogramy
Zarządzanie nawadnianiem

AGREUS® to rozwiązanie wspomagające podejmowanie decyzji agrotechnicznych w szczególności precyzyjnego nawadniania i nawożenia  prowadzonego w oparciu o pomiary i analizę warunków klimatyczno-glebowych.

Użytkownik ma tu możliwość swobodnego programowania nawadniania i fertygacji dla utrzymania optymalnej wilgotności i zasolenia w strefie korzeniowej roślin.  Głównym elementem systemu są precyzyjne sondy pomiarowe monitorujące na jednym lub kilku poziomach jednocześnie temperatury, wilgotności i zasolenia gleby lub podłoży ogrodniczych. Dzięki sensorom pomiarowym i nowoczesnemu oprogramowaniu AGREUS® jest także przydatny do sterowania systemami ochrony roślin przed  przymrozkami, prowadzenia zabiegów ochrony roślin oraz innych prac agrotechnicznych.

Monitorowanie parametrów pogodowych

AGREUS® monitoruje wiele parametrów pogodowych min. temperaturę powietrza, temperaturę punktu rosy, temperaturę termometru mokrego, wilgotność względną powietrza, niedosyt wilgotności, niedosyt prężności pary wodnej, długość czasu zwilżenia liści, a także prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji chorobowej. 

O Systemie Aplikacja Klimatyczne
O Systemie Aplikacja Glebowe1
Pomiar zasobności mineralnej gleby lub podłoża

Unikalną właściwością glebowych sond pomiarowych jest monitorowanie przewodności elektrycznej wody zawartej w porach glebowych (Ecw). Przewodność elektryczna jest ściśle skorelowana z zawartością rozpuszczonych w wodzie związków mineralnych zarówno makro jaki i mikroelementów określa więc pośrednio zawartość nawozów w roztworze glebowym.

Innym monitorowanym przez sondy pomiarowe parametrem jest  zasobność mineralna gleby (MCI)  która określa sumaryczną zawartość  rozpuszczonych związków mineralnych przypadających na jednostkę objętości gleby lub podłoży ogrodniczych (g/l). Parametry te są  niezwykle pomocne do prowadzenia precyzyjnego nawożenia posypowego jak też i fertygacji.

Moduły

AGREUS® pracuje w oparciu o dedykowane moduły. Tworząc swój system dowolnie go skomponujesz z elementów podanych poniżej.

Wraz z rozwojem gospodarstwa dołączysz kolejne moduły, by mieć kontrolę nad tym co się dzieje nawet w najdalej położonych obszarach.

STACJA BAZOWA AGB-2000

Stacja Bazowa AGB 2000

Moduł zapewniający transmisję między modułami pomiarowymi i  wykonawczymi, a aplikacją. Serce każdego systemu AGREUS®.

SONDA GLEBOWA AM-100

Sonda Glebowa AM 100

Czujnik bezprzewodowy, zbierający informacje o wilgotności, zasoleniu i temperaturze gleby na jednym lub kilku poziomach jednocześnie.

CZUJNIK POMIARU TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI POWIETRZA AM-200

Czujnik Temperatury AM 200

Bezprzewodowy czujnik zbierający dane o różnych parametrach temperatury i wilgotności powietrza.

STEROWNIK OŚWIETLENIA AM-401

Sterownik Oswietlenia AM 401

Moduł posiadający dwa wyjścia pozwalające zdalnie włączać i wyłączać podłączone elementy oświetleniowe lub inne urządzenia działające w trybie ON/OFF.

STEROWNIK ZAWORÓW AM-411

Moduł zasilany sieciowo napięciem 24VAC moduł sterujący maksymalnie 4 zaworami.

STEROWNIK ZAWORÓW DC AM-421

Bezprzewodowy, zasilany bateryjnie napięciem 9VDC moduł sterujący maksymalnie 4 zaworami.