Baza wiedzy

Ekspertem do spraw nawadniania i nawożenia upraw jest prof. dr hab. Waldemar Treder, kierownik Pracowni Nawadniania Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa PIB w Skierniewicach, który swoją rozległa wiedzą z zakresu precyzyjnego rolnictwa i zamiłowaniem do technologii wspomagających nowoczesne zarządzanie uprawą roślin, przyczynił się do powstania systemu AGREUS®.

Porady eksperta

Profesor Waldemar Treder prowadzi z zespołem specjalistów badania w zakresie:

  • nawożenia i nawadniania upraw ogrodniczych, ocenia efektywność nawadniania i fertygacji w uprawach polowych i pod osłonami, przy wykorzystaniu różnych systemów optymalizacji, z uwzględnieniem stanu pogody i zasobów wodnych gleb,
  • rozwoju bezglebowych systemów uprawy pod osłonami, wspomaganych doświetleniem (LED), zamkniętych obiegów pożywki, testowania odmian, podłoży, nawozów i środków wspomagających wzrost roślin,
  • rozwoju systemów pomiarowych dla automatyzacji produkcji ogrodniczej,
  • wpływu czynników środowiskowych na rośliny (tolerancja roślin na stresy biotyczne i abiotyczne, zwłaszcza deficyt wody).

Mamy nadzieję, że wiedza ta pomoże Państwu efektywniej wykorzystać możliwości najnowocześniejszego, bezprzewodowego systemu AGREUS® do zarządzania nawadnianiem i fertygacją.