Kodeks dobrych praktyk wodnych w ogrodnictwie

Kodeks dobrych praktyk wodnych w ogrodnictwie

Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy InHort

Autor:
prof. dr hab. Waldemar Treder
Opracowanie finansowane przez MRiRW

Całe wydanie Kodeksu dostępne jest na stronie http://ipwdn.inhort.pl/add/pdf/DOBRE_PRAKTYKI_WODNE.pdf

Kodeks dobrych praktyk wodnych (KDPW) w ogrodnictwie to zbiór informacji i zaleceń, które są przydatne w specyficznych warunkach gospodarstw ogrodniczych w zakresie ochrony wody oraz jak najbardziej oszczędnego jej użytkowania podczas nawadniania roślin.

W rozdziale Automatyka nawadniania od strony 146 Autor opisuje m.in. system AGREUS® jako przykład automatycznego systemu wykorzystującego sterowniki nawodnieniowe.