Jakość wody do nawadniania

Prof. dr hab. Waldemar Treder

Jakość wody jest kluczowym parametrem mającym wpływ na powodzenie w uprawie roślin. Dotyczy to szczególnie producentów stosujących podłoża inertne, ale także tych prowadzących regularne nawadnianie roślin uprawianych w gruncie.

Jakość wody do nawadniania jest pojęciem bardzo szerokim, które powinno być rozpatrywane jednocześnie w kilku aspektach:

  1. Bezpieczeństwa konsumenta

  2. Toksyczności dla roślin

  3. Wpływu na wygląd i jakość handlową plonu

  4. Prawidłowego działania instalacji nawodnieniowej

  5. Przygotowanie pożywki nawozowej