4. Prawidłowe działanie instalacji nawodnieniowej

Jakość wody jest ważnym elementem mającym wpływ na wybór systemu nawodnieniowego. Systemy kroplowe wymagają bardzo dobrej jakości wody. Przy stosowaniu deszczowni drobne zanieczyszczenia mechaniczne i organiczne nie stanowią problemu, większe agregaty „wychwycone” będą przez zgrubne filtry siatkowe. Nawadnianie kroplowe wymaga dokładnej filtracji elementów stałych zawartych w wodzie a przypadku wody o wysokim poziomie Fe i Mn także uzdatniania. Ze względu na swą specyfikę - mała średnica dysz zraszaczy oraz niewielkie rozmiary kanałów labiryntów umieszczonych w kroplownikach systemy mikro-nawadniania wymagają bardzo dobrej jakości wody. Zawartość żelaza lub manganu w wodzie powyżej 1-1,5 mg/l stanowi już  bardzo duże niebezpieczeństwo zapychania się emiterów kroplowych i wymaga odżelazienia. Praktycznie nie ma problemu z zapychaniem się emiterów przy zawartości żelaza poniżej 0,5 mg/l. W instalacjach, w których emiterami są minizraszacze nawet kilkakrotnie większa zawartość Fe lub Mn w wodzie nie stanowi jeszcze problemu (tabela 4).

Emitery kroplowe mogą być zapychane także przez rozwijające się w instalacji grzyby, bakterie i glony. które w sprzyjających warunkach namnażając się tworzą charakterystyczną śluzowatą masę blokującą kroplowniki.

fot. Rozwój glonów na wylocie emitera kroplowego
fot. Rozwój glonów na wylocie emitera kroplowego
Tabela 4. Ocena jakości wody do nawodnień kroplowych.
ParametrMałe prawdopodobieństwo zapchania emiterówŚrednie prawdopodobieństwo zapchania emiterówDuże prawdopodobieństwo zapchania emiterów
Zawartość części stałych [mg/l]< 5050 - 100> 100
pH< 77,0 - 8,0> 8,0
Zawartość sub. rozpuszczonych [mg/l]< 500500 - 2000> 2000
Mangan [ppm]< 0,10,1 - 1,5> 1,5
Żelazo [ppm]< 0,10,1 - 1,5> 1,5
Siarkowodór [ppm]< 0,50,5 - 2,0> 2,0
Bakterie [liczba/ml]1000010000 - 5000050000