5. Jakość wody a przygotowanie pożywki nawozowej

Aby można było wyznaczyć prawidłowy skład pożywki nawozowej musimy znać optymalny skład pożywki dla danej fazy wzrostu roślin i warunków uprawy oraz parametry jakościowe wody. Niezbędna jest informacja o zasoleniu i odczynie wody oraz stężeniu wodorowęglanów (HCO3-) i zawartości makro i mikroelementów. Dane o zawartości wodorowęglanów są potrzebne do określenia ilości kwasu niezbędnego do zakwaszenia pożywki.

W praktyce można przyjąć pozostawienie w roztworze 43 mg/l (0,7 mmol/l) wolnych jonów wodorowęglanowych pozostałą ich ilość (w zależności od zawartości w wodzie) należy zneutralizować odpowiednim kwasem: azotowym, fosforowym, lub siarkowym. Ilość wprowadzanego wraz z kwasem składnika należy uwzględnić w dalszych obliczeniach pożywki.

Ilość niezbędnego kwasu azotowego lub fosforowego do zakwaszania wody można wyznaczyć za pomocą aplikacji Kalkulator zakwaszania umieszczonej w Sklepie Play.

Icon
Potencjalny problemJednostkiUżycie bez ograniczeńUżycie małe i średnieDuże użycie
Zasolenie (EC)mS/cm< 0,70,7 – 3> 3,0
Ilość rozpuszczonych solimg/l< 450450 - 2000> 2000
Fitotoksyczność dla korzeni:
Sód (Na)SAR*< 33 - 9> 9
Chlor (Cl)mg/l< 140140 - 350> 350
Bor (B)mg/l< 0,70,7 - 3,0> 3,0
Fitotoksyczność dla liści:
Sód (Na)mg/l< 70> 70-
Chlor (Cl)mg/l< 100> 100-
* SAR (sodium adsorption ratio) określa stosunek zawartości sodu do wapnia i magnezu.

Określany jest wzorem:

Wzór

Analizę wody należy przeprowadzić w specjalistycznym laboratorium chemicznym. Usługi takie świadczą min. Laboratorium Analiz Chemicznych Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach http://www.nawadnianie.inhort.pl/add/pdf/analizy_laboratoryjne.pdf laboratoria Okręgowych Stacji Chemiczno-Rolniczych https://www.schr.gov.pl/index.php?c=page&id=31 oraz laboratoria firm prywatnych.