RACJONALNE NAWADNIANIE ROŚLIN SADOWNICZYCH

Racjonalne nawadnianie roślin sadowniczych

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.

Autor:
prof. dr hab. Waldemar Treder
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

W rozdziale Kryteria, zasady i systemy nawadniania roślin w tej publikacji na stronach 12 i 13 został opisany m.in. system AGREUS®.

Pełen wydanie dostępne jest na stronie
http://www.nawadnianie.inhort.pl//add/article/570pdf

Przy planowaniu nawadniania należy wziąć pod uwagę wiele czynników, zarówno technicznych, technologicznych, jak i ekonomicznych. Wybór optymalnego, efektywnego dla danego gospodarstwa i uprawy sposobu nawadniania wymaga podstawowej wiedzy technicznej. Wiedza ta jest także potrzebna do obiektywnej oceny jakości oferowanych rozwiązań. Cena nie może być traktowana jako jedyne kryterium wyboru konkretnego rozwiązania technicznego. Instalacje nawodnieniowe buduje się na co najmniej kilka lat. Muszą być jak najmniej zawodne, zwłaszcza, że w okresie wzrostu roślin nie ma możliwości na dodatkowe naprawy i przeróbki. Złej jakości przewody, elementy złączne i emitery są przyczyną częstej awaryjności instalacji nawodnieniowych. Skutkuje to stratą czasu, wody, energii i nawozów. W celu optymalnego wykorzystywania wody konieczna jest także wiedza o potrzebach wodnych roślin i praktycznym stosowania kryteriów nawodnieniowych.