Racjonalne nawadnianie warzyw

Racjonalne nawadnianie warzyw

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Autorzy:
prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski
prof. dr hab. Waldemar Treder
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

W rozdziale Kryteria, zasady i systemy nawadniania roślin w tej publikacji na stronach 12 i 13 został opisany m.in. system AGREUS®.

Całość pracy dostępna jest na stronie
http://www.nawadnianie.inhort.pl/add/article/569pdf

Chcąc konkurować na rynkach światowych polskie rolnictwo zmuszone zostanie do znacznego zwiększenia powierzchni nawadnianych upraw, a więc i większego zużycia wody. Konieczne jest zatem podjęcie działań na rzecz stosowania racjonalnych metod gospodarowania wodą, retencjonowania powstałych zasobów wodnych, ich zagospodarowywania i ochrony. W celu zwiększenia efektywności wykorzystania wody i zminimalizowania jej strat rolnicy powinni wykorzystywać oszczędne metody nawadniania, połączone z nawykiem poszanowania tego surowca. Istotne jest wprowadzenie metod integrowanego nawadniania, polegające na tym, by nawadniać tylko wtedy, gdy przyniesie to oczekiwane efekty związane ze zwyżką plonu i poprawą jego jakości. Kluczowe znaczenie ma także zastosowanie automatyki nawadniania, która wyeliminuje możliwość popełnienia błędów przez użytkownika, a tym samym znacząco obniży straty wody.