Pierwsza NAgroda dla Systemu AGREUS w konkursie Smart City Poland Award

Miło nam się pochwalić, iż instalacja Systemu AGREUS® w Arboretum w Rogowie, służącego do zarządzania nawadnianiem w oparciu o dane zebrane z opomiarowanego obszaru zdobyła 1 nagrodę w konkursie Smart City Poland Award 2022 w kategorii Ochrona Środowiska, rozstrzygniętego podczas Międzynarodowych Targów Technologii Miejskich.

Jest to nagroda przyznawana za najlepsze i najbardziej innowacyjne rozwiązania z zakresu Smart City wdrożone w roku poprzedzającym targi.

Nagrodę w imieniu firmy Inventia odbierał Krzysztof Borowy, Dyrektor ds. Strategii Rozwoju

AGREUS® to jedyny dostępny na rynku, oparty o najnowsze technologie, system bezprzewodowego monitorowania temperatury, wilgotności i zasolenia gleby, parametrów powietrza oraz bezprzewodowego sterowania nawadnianiem i fertygacją. Celem projektu w Arboretum było umożliwienie zdalnego pozyskiwania informacji odnośnie danych pomiarowych oraz zapewnienie optymalnego bezprzewodowego sterowania. Rozwiązanie spełniło wymogi adaptacji we wszystkich rodzajach upraw prowadzonych na terenie: ogrodniczych, rolnych, terenach zieleni i obszarach leśnych.

Zakupiony system składał się z: sondy globowej do pomiaru parametrów gleby i podłoży organicznych, która mierzy na jednym lub trzech poziomach temperaturę, wilgotność oraz poziom zasolenia. Unikalną właściwością sond jest monitorowanie przewodności elektrycznej wody zawartej w porach glebowych (ECw). Parametr ten pozwala oszacować zasobność mineralną gleby. Informacja o stanie gleby umożliwia dobranie optymalnej dawki wody oraz częstotliwości nawadniania dla każdego rodzaju uprawy.

Piotr Mrowca Inventia Sp. z o.o. rozmawia z Piotrem Banaszczakiem, Kierownikiem Arboretum w Rogowie

Stacja bazowa to serce systemu, z którą komunikują się bezprzewodowe i zasilane solarnie: czujniki powietrza, sondy glebowe oraz moduły sterujące.

Monitorowanie parametrów klimatycznych odbywa się dzięki czujnikowi temperatury i powietrza. Dostarcza informacji typu: temperatura powietrza, punktu rosy czy termometru mokrego, wilgotność względna powietrza, niedosyt prężności pary wodnej, długość czasu zwilżenia liści, a także prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji chorobowych.

Sterowanie nawodnieniem, fertygacją i urządzeniami wykonawczymi odbywa się bezprzewodowo poprzez dedykowane moduły sterujące z niezależnie przypisanymi do systemu zaworami. W systemie następuje automatyczne korygowanie ustalonych harmonogramów nawadniania lub fertygacji, w zależności od wilgotności oraz stopnia mineralizacji gleby.

Całość pracy systemu jest sterowana zdalnie przez dostępną aplikację webową na wszystkich urządzeniach stacjonarnych i mobilnych z dostępem do Internetu.

Opublikowano w: