Agreus na 24. Sympozjum Nawadniania Roślin

W dniach 13-16 września tego roku w Bydgoszczy-Fojutowie odbyło się 24. Sympozjum Nawadniania Roślin pt. „Nawadnianie Roślin w świetle zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – aspekty przyrodniczo-produkcyjne i techniczno-infrastrukturalne”. Organizatorem spotkania był Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej im. J. J. Śniadeckich przy współpracy z Komitetem Nauk Agronomicznych PAN, Zakładem Agroinżynierii Pracowni Nawadniania Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach – PIB oraz Burmistrzem miasta i gminy Brusy. Uczestnikami Sympozjum byli przedstawiciele środowisk naukowych z Poznania, Warszawy, Szczecina, Bydgoszczy a także z Turcji i Węgier oraz przedsiębiorstwa związane z praktyką nawodnieniową.

Piotr Mrowca – przedstawiciel Inventia Sp. Z o.o., miał zaszczyt wziąć udział w Sympozjum i wygłosić prelekcję na temat systemu AGREUS® – bezprzewodowego systemu pomiarowego i sterującego nawadnianiem i fertygacją dla ogrodnictwa i rolnictwa. Wystąpienie cieszyło się dużym zainteresowaniem zgromadzonych gości. Mamy nadzieję, że system zyska zaufanie kręgów naukowych, by szerzyły one wiedzę o nim wśród uczniów i końcowych odbiorców.

Opublikowano w: