Aktualizacja platformy AGREUS®

Pragniemy poinformować, że 6 czerwca 2024r. została zaktualizowana platforma AGREUS®.

Co nowego w systemie?

  • Programy sterowania przynoszą możliwość automatyzacji procesów sterowania urządzeniami wykonawczymi - oświetleniem, ogrzewaniem, roletami itp. Funkcjonalność analogiczna jest do programów nawadniania - użytkownik może zdefiniować godziny pracy podłączonych urządzeń z uwzględnieniem warunków zewnętrznych (parametrów mierzonych przez system).
  • Sterowanie warunkowe w harmonogramach wzbogaciło się o bardziej złożoną logikę - możliwość wyboru dowolnych dwóch parametrów mierzonych przez system AGREUS® (jako koniunkcję lub alternatywę) i określenie warunków brzegowych, dla których program powinien się wykonać lub nie.
  • Obsługa nowego osprzętu - przepływomierza, anemometru, wskaźnika kierunku wiatru, deszczomierza.
  • Nowe raporty - zużycia wody, opadów, zestawienie zmian wilgotności (delta wilgotności w zadanym przedziale czasowym).
  • Eksport do Excela danych z raportu.
  • Zwiększenie maksymalnej liczby pulpitów możliwych do zdefiniowania przez użytkownika z 5 do 16.
  • Modyfikacja kafelków z sekcjami - dodanie informacji o źródłach wody wraz z ich statusem, wprowadzenia awatara będącego jednocześnie przełącznikiem i wskaźnikiem stanu danej sekcji.
  • Modyfikacja widżetów - dodanie informacji o źródłach w sekcjach, dodanie informacji o aktualności danych, nowy widżet sterowania, widżety z nowym osprzętem.

Aktualizacja wprowadza również poprawki błędów, drobne funkcjonalności i ulepszenia.

Prosimy o ponowne zalogowanie się do systemu, proces logowania jest identyczny jak dotychczas, ustalone hasła i loginy pozostają bez zmian.

W niedługim czasie w sklepie Google Play pojawi się nowa aplikacja na telefon Android.

Jeżeli chcieliby Państwo pogłębić swoją wiedzę nt. wprowadzanych zmian zachęcamy do skorzystania w narzędzia https://help.agreus.eu

 

Opublikowano w: