Dofinansowanie do wniosków
o wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0

Szanowni Państwo,  

15 listopada 2023 roku startuje nabór wniosków o Wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0 w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.  

Nabór jest ograniczony czasowo do 15 grudnia 2023 r. a obejmuje wykorzystywanie nowoczesnych technologii w rolnictwie, opierających się na wielokierunkowej komunikacji zdalnej urządzeń zbierających dane, urządzeń wykonawczych i systemów wspierania decyzji oraz zintegrowanych systemów zarządzania danym ogniwem łańcucha wartości w sektorze żywnościowym, mających na celu optymalizację produkcji żywności w kierunku jej zrównoważenia środowiskowego oraz polepszania jakości.  

System AGREUS®, wpisujący się w ideę Smart Farming, spełnia te założenia na każdym poziomie, gdyż zawiera: bezprzewodowe sensory do pomiaru wilgotności, temperatury i zasolenia gleby, ułatwiające precyzyjne nawadnianie i nawożenie; nowoczesne technologie wymiany danych, agregowanych w chmurze obliczeniowej oraz platformę wizualizacyjno-sterującą, służącą wspieraniu decyzji plantatorów. Dodatkowe elementy systemu to: sterowniki wykonawcze kontroli zaworów, służące do sterowania systemami nawadniania i fertygacji, czy czujniki temperatury i wilgotności powietrza, przewidujące nastąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i infekcji chorobowych. System AGREUS® może być również zintegrowany z pozostałymi systemami zarządzania gospodarstwem. 

Agreus

Wsparcie uwzględnia wydatki poniesione przez wnioskodawcę od 1 lutego 2020 do 30 września 2025 r., co oznacza, że obecni użytkownicy Systemu AGREUS ® mogą ubiegać się o zwrot kosztów za elementy systemu zakupione wcześniej lub za te, które zostaną dopiero zakupione! 

Koncepcja "Rolnictwo 4.0", na którą możecie Państwo otrzymać dofinansowanie stanowi wyjątkową szansę na podniesienie poziomu technologicznego Państwa gospodarstwa, co przekłada się na zwiększenie jego efektywności, produktywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.  

Wdrożyliśmy wiele systemów wspomagania decyzji nawodnieniowych i sterowania gospodarką rolną w Polsce. Naszymi odbiorcami są m.in. Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Jan Rokicki, plantacja borówki Polana Sp. z o.o., Gospodarstwo Państwa Wilczewskich czy Gospodarstwo Rolne AGRONOM Plants.

Możemy wesprzeć Państwa także w podejmowaniu decyzji agrotechnicznych!

Co może być objęte wsparciem w ramach inwestycji A1.4.1. 

  • Koszty zakupu systemów do podejmowania decyzji i zarządzania gospodarstwem. 
  • Koszty zakupu maszyn, które współpracują z cyfrową infrastrukturą gospodarstwa. 
  • Koszty systemów ulepszających starsze rozwiązania, umożliwiających korzystanie z najnowszych technologii na starszych maszynach. 
  • Koszty zakupu czujników/sensorów. 
  • Inne wydatki związane z wdrażaniem rolnictwa 4.0, takie jak opłaty za konsultacje czy doradztwo. 
Agreus

Można otrzymać od 15 000 do 200 000 PLN wsparcia, przyznawanego w formie zwrotu poniesionych lub przewidywanych kosztów: 

  • do 80% dla gospodarstw ekologicznych i rolników urodzonych po 31 grudnia 1982 roku. 
  • do 65% dla pozostałych wnioskodawców. 

Istnieje możliwość ubiegania się o 50% zaliczkę! 

O wsparcie może ubiegać się każda osoba fizyczna, która podlega pełnemu ubezpieczeniu społecznemu rolników, lub która otrzymuje płatności bezpośrednie co najmniej od roku, w którym złożyła wniosek o wsparcie, albo jest producentem rolnym. 

Wnioski o wsparcie należy składać w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. 

Zgodnie z regulaminem Wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i zwiększania odporności jest zobowiązanie wnioskodawcy do utrzymania efektów realizacji przedsięwzięcia co najmniej przez 3 lata od daty zawarcia umowy. 

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na temat systemu AGREUS® lub otrzymać ofertę w formie załącznika do wniosku prosimy o kontakt do naszego specjalisty: Jarosław Gryc, tel. 694 856 999, jaroslaw.gryc@inventia.pl