Inventia na konferencji „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości”

We wtorek, 2 lipca 2019, odbyła się w Ministerstwie Cyfryzacji konferencja pt. „Internet Rzeczy – Polska Przyszłości”, w której udział, oprócz ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego, wzięli polscy przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele nauki i administracji. Debatowano na temat wpływu Internetu Rzeczy, sztucznej inteligencji oraz technologii 5G na rodzimą gospodarkę.

W tamtym okresie zakładano, że w ciągu roku do sieci informatycznej zostanie podłączonych nawet 50 mld urządzeń. Niestety termin ten ze względu na pandemię już się opóźnił. Być może spowoduje to także przesunięcie wyznaczonego przez uczestników konferencji na 2025 r. momentu wykorzystania możliwości IoT tak, by Polska posiadała inteligentne miasta i wsie, by nie odbiegała rozwiązaniami technologicznymi od pozostałych krajów świata, by powstała „Polska przyszłości”. Czy nadrobimy stracony przez Covid-19 czas?

Podczas obrad zaprezentowano obszerny raport pt.: „IoT w polskiej gospodarce”, przygotowany przez Grupy Robocze ds. Internetu Rzeczy, powstałe w sierpniu 2018 r. w Ministerstwie Cyfryzacji. W pracach nad raportem uczestniczyli przedstawiciele branżowych izb gospodarczych, związków i zrzeszeń pracodawców, organizacji społecznych i przedsiębiorców, a wśród nich my, firma Inventia – producent profesjonalnego rozwiązania AGREUS, systemu wspierającego plantatorów w podejmowaniu decyzji agrotechnicznych.

Czujemy się zaszczyceni mogąc tworzyć rozdział dotyczący Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Szeroko komentowane ostatnio działania na rzecz przywrócenia pierwotnego stanu otaczającej nas przyrodzie, zasobom naturalnym, optymalizacji wykorzystania wód gruntowych, zwiększenia bezpieczeństwa produkcji i dostaw żywności, między innymi poprzez racjonalizację nawożenia pól uprawnych, sadów i ogrodów mają na celu rozwiązanie istotnych problemów cywilizacyjnych. Stoimy w obliczu zagłady Ziemi. Naukowcy przewidują, że jeżeli nie zahamujemy działań destrukcyjnych w 2050 r. skończą się zasoby wody.

Każde z opisanych w raporcie rozwiązań, wspierających działania na rzecz rozwoju polskiej gospodarki w oparciu o koncepcję Internetu Rzeczy, zostały zaprezentowane podczas konferencji w formie krótkich prezentacji. Prezes firmy Inventia – Jerzy Białousz omówił korzyści płynące z zainstalowania systemu AGREUS® na obszarach objętych opomiarowaniem. Zaznaczył, że nie możemy sterować warunkami klimatycznymi, ale możemy zapobiegać skutkom przez nie wyrządzonym.

System eSAD, obecnie AGREUS® – to efekt współpracy firmy Inventia z Profesorem Waldemarem Trederem z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach. Jego funkcjonowanie opiera się na sieci czujników, z których dane przesyłane są do serca systemu – stacji bazowej z wykorzystaniem bezprzewodowej sieci radiowej LoRa. Dzięki połączeniu stacji z Internetem możliwe jest dostarczenie danych do pracującego w chmurze portalu AGREUS. Gromadzone dane służą rolnikom do prowadzenia analiz niezbędnych w optymalizacji warunków wegetacji roślin oraz sterowania całym gospodarstwem z każdego miejsca na Ziemi.

Podziękowanie od Ministerstwa Cyfryzacji złożone na ręce Prezesa Jerzego Białousza

Zastosowanie rozwiązań IoT w rolnictwie pozwoli na wsparcie zarządzania i optymalizację produkcji żywności, co wydaje się być niezbędne w warunkach stale rosnącej populacji konsumentów, mających coraz większe wymagania odnośnie ilości i jakości pożywienia. Pozwoli także na zintensyfikowanie działań dotyczących monitorowania środowiska – walkę z suszami, wzrostem zasolenia gleb, smogiem i zanieczyszczeniami wód.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem, ze zwróceniem szczególnej uwagi na strony 72-79, z lektury których dowiecie się Państwo jaki jest zasięg możliwości wykorzystania IoT w branży rolnej i jakie funkcje może przejąć inteligentny system AGREUS® firmy Inventia, co niewątpliwie pozwoli na rozwiązanie palących problemów polskiego rolnictwa i, co równie ważne, przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Opublikowano w: