Relacja z Krajowych Dni Pola 2021, Minikowo 19-20 czerwca 2021

Szanowni Państwo,

ogromnie dziękujemy za odwiedzenie naszego wspólnego stoiska z Instytutem Ogrodnictwa InHort podczas imprezy organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Wydarzenie rozpoczął Pan Ryszard Zarudzki, Dyrektor KPODR, witając gorąco zgromadzonych gości. Zachęcał do rozmów z firmami, które uczestniczyły w Dniach Pola, i do wymiany wiedzy i doświadczeń. Hasłem tegorocznej imprezy był „Europejski zielony ład na pol@ch”. Slogan ten opiera się na projekcie „Europejski Zielony Ład”, którego kluczowym założeniem jest ochrona środowiska i poprawa jakości życia społeczeństwa.

Naszą firmę reprezentował Piotr Mrowca, promując System Agreus. www.agreus.pl

Dziękujemy Panu Profesorowi Waldemarowi Trederowi z Pracowni Nawadniania Zakładu Agroinżynierii Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, który przyjął nas pod swój dach i ciepło wypowiadał się o naszym produkcie, zachwalając jego niezaprzeczalne walory. Jest on niezmiernie użyteczny we wspieraniu polskich rolników w działalności rozwojowej gospodarstw, biorąc pod uwagę zarówno klimat, trwające ostatnimi laty susze, i ubogie uwarunkowania wodne.

System Agreus® może z powodzeniem zarządzać uruchomieniem deszczowni i sterować ilością podawanej roślinom wody jak i nawozu. Precyzja w nawadnianiu jest szczególnie istotna z punktu widzenia optymalizacji kosztów. Monitorując ilość podawanej wody, w odniesieniu do wielkości opadów deszczu i rzeczywistej wilgotności gleby na poziomie bryły korzeniowej, plantator posiada realny wpływ na jakość upraw jak i ilości zebranych plonów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym Managerem Produktu, tel. 600477410; piotr@agreus.pl

I do zobaczeniA za rok w Minikowie!

Opublikowano w: