Twórz przyszłość swojego gospodarstwa z naszym wsparciem!

Szanowni Państwo,

Chociaż nabór wniosków o Wsparcie w zakresie Rolnictwa 4.0 w ramach inwestycji A1.4.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, organizowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa szybko się zakończył, mamy dla Państwa do rozważenia inne korzystne propozycje współpracy.

System AGREUS®, wpisujący się w ideę Smart Farming, spełnia założenia projektu Wsparcia z ARiMR na każdym poziomie: wielokierunkowa komunikacja zdalna urządzeń zbierających dane, urządzeń wykonawczych i systemów wspierania decyzji oraz zintegrowanych systemów zarządzania danym ogniwem łańcucha wartości w sektorze żywnościowym. Celem jest optymalizacja produkcji żywności w kierunku zrównoważonego rozwoju środowiskowego oraz poprawa jakości. System AGREUS zawiera bowiem: bezprzewodowe sensory do pomiaru wilgotności, temperatury i zasolenia gleby, ułatwiające precyzyjne nawadnianie i nawożenie; nowoczesne technologie wymiany danych, agregowanych w chmurze obliczeniowej oraz platformę wizualizacyjno-sterującą, służącą wspieraniu decyzji plantatorów. Dodatkowe elementy systemu to: sterowniki wykonawcze kontroli zaworów, służące do sterowania systemami nawadniania i fertygacji, czy czujniki temperatury i wilgotności powietrza, przewidujące nastąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych i infekcji chorobowych. AGREUS® może być również zintegrowany z pozostałymi systemami zarządzania gospodarstwem.

Agreus

Wykorzystanie systemu AGREUS® w Państwa gospodarstwie rolnym stanowi wyjątkową szansę na podniesienie poziomu technologicznego, co przełoży się na zwiększenie jego efektywności, produktywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa.

Wdrożyliśmy wiele systemów wspomagania decyzji nawodnieniowych i sterowania gospodarką rolną w Polsce. Naszymi odbiorcami są m.in. Gospodarstwo Rolno-Sadownicze Jan Rokicki, plantacja borówki Polana Sp. z o.o., Gospodarstwo Państwa Wilczewskich czy Gospodarstwo Rolne AGRONOM Plants.

Możemy wesprzeć Państwa także w podejmowaniu decyzji agrotechnicznych.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na temat systemu AGREUS® i możliwych sposobów finansowania lub otrzymać ofertę na wybrane elementy systemu prosimy o kontakt z naszym specjalistą: Jarosław Gryc, tel. 694 856 999, jaroslaw.gryc@inventia.pl